yourbusiness

travelbookstore-en

yourbusiness

yourbusinessWhere to eat in Agistri

1 1 1 1 1 Rating 90% (2 Votes)

no-photo-190-140-black-border Agistri Club Restaurant - Tavern
Skliri

0030-2297091242

 
rate-en
  no-more-en

1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

no-photo-190-140-black-border Alterego Restaurant - Tavern, Pizzeria - Italian
Skala

0030-2297091356

 
rate-en
  no-more-en

1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

no-photo-190-140-black-border Amaryllis Restaurant - Tavern
Megalohori (Milos)

0030-2297091291

 
rate-en
  no-more-en

1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

no-photo-190-140-black-border Aponisos Restaurant - Tavern, Ouzeri
Aponisos Beach

0030-2297091634

 
rate-en
  no-more-en

1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

no-photo-190-140-black-border Avli Pizzeria - Italian
Skala

0030-2297091573

 
rate-en
  no-more-en

1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

no-photo-190-140-black-border Girokomio Souvlaki - Grill House
Skala

0030-2297091293

 
rate-en
  no-more-en

1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

no-photo-190-140-black-border Kima Restaurant - Tavern
Skala

0030-2297091622

 
rate-en
  no-more-en

1 1 1 1 1 Rating 80% (2 Votes)

no-photo-190-140-black-border Lilos Pizzeria Pizzeria - Italian
Megalohori (Milos)

0030-2297091113, 0030-6934759184

 
rate-en
  no-more-en

1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

no-photo-190-140-black-border Parnassos Restaurant - Tavern
Metohi

0030-2297091339

 
rate-en
  no-more-en

1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

no-photo-190-140-black-border Plori Restaurant - Tavern
Skala

0030-2297091218

 
rate-en
  no-more-en

3-en

2-en

1-en

2-en

3-en

1-en